สวัสดีคะ

ข้าพเจ้าชื่อ ด.ญ. จุฬาทิพย์  เต็มสวาท

กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ข้าพเจ้าได้เรียนรู้วิธีการทำเว็บบอร์คจากคุณครู ซึ่งเป็นผู้ให้คำปรึกษาต่อข้าพเจ้า

ในการทำเว็บบอร์คนี้ทำให้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างและเพลิดเพลินไปกับการทำในครั้งนี้และได้แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดกับเพื่อนข้าพเจ้าได้สนใจเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะโดยการทำเกี่ยวกับเรื่องการใช้สีต่างๆและการวาดรูปใครสนใจก็เข้ามาดูได้คราฟ..

Advertisements